Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Σήμερα 6 Ἀπριλίου 2011 τὸ α΄ τριμελὲς Ἐφετεῖο Θεσσαλονίκης, μὲ ὁμόφωνη ἀπόφασή του, κατεδίκασε τελεσιδίκως τοὺς δεκατέσσερεις πρωταιτίους τῆς καταλήψεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἡγέτη τοὺς Μεθόδιο-Ματθαῖο Παπαλαμπρακόπουλο.
Κατὰ τὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία οἱ παρόντες ἐκ τῶν καταληψιῶν ἐδήλωσαν πεισματικὰ τὴν ἄρνησή τους νὰ ὑπακούσουν στὶς ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς δικαιοσύνης.
Τὸ Δικαστήριο ἐκτιμώντας ἰδιαίτερα ἀρνητικὰ τὸ γεγονὸς τῆς μὴ συμόρφωσής τους στὶς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, τοὺς ἐπέβαλε ποινὴ φυλάκισης ἕξι μηνῶν γιὰ τὴν παράνομη κατάληψη τῆς Μονῆς, γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει γιά μιά ἀκόμη φορά ὅτι ἡ παραμονὴ τοὺς ἐκεῖ ἀποτελεῖ ποινικὸ ἀδίκημα.
Παράλληλα, μέ τήν ἀπόφαση αὐτή καί γιὰ πολλοστὴ φορᾶ, ἐπικυρώνεται ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὴν ἀπέλασή τους καὶ προβάλλεται ἐπιτακτικά ἡ ὑποχρέωση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας γιὰ τὴν ἄμεση ἐφαρμογή της.

Τρίπτυχον τ. 2

Ἐνημερωτικὴ περιοδικὴ ἔκδοση τῶν Φίλων τῆς Ιεράς Μονῆς Ἐσφιγμένου 3ΠΤΥΧΟ τ2_telikoWeb

Τρίπτυχον τ.1

Ἐνημερωτικὴ περιοδικὴ ἔκδοση τῶν Φίλων τῆς Ιεράς Μονῆς Ἐσφιγμένου Εσφιγμενιτικά Τ. 1